Vị trí dự án Coco Ocean Resort có gì đặc biệt

/
Có thể khẳng định Coco Ocean Resort là một dự án…

Chuẩn bị khởi công Cocobay Đà Nẵng

/
Ngày hôm qua, 5/6/2016, dự án Cocobay Đà Nẵng đã chính…