Thương hiệu Unscripted của Dream Hotel Group (Mỹ) – Quản lý các bạn sạn

Thương hiệu Unscripted của Dream Hotel Group (Mỹ) – Quản lý khách mua sạn

Empire Group cho biết, khoảng giữa tháng 1/2017 sẽ tiến hành ký kết hợp tác với 2 tập đoàn hàng đầu toàn cầu về quản lý các bạn sạn: Thương hiệu Unscripted của Dream Hotel Group (Mỹ) và thương hiệu Campanile của Louvre Hotel Group (Pháp) để làm việc chuỗi Boutique Hotel tại Cocobay.

phần bên dưới là một ít quý khách sạn mà thương hiệu Unscripted của Dream Hotel Group đã và đang quản lý trên thế giới .

Nguồn http://cocobay.edu.vn/