Sau kiểm toán, lợi nhuận và nợ xấu Sacombank đều tăng

Lợi nhuận 6 tháng sau soát xét của Sacombank tăng thêm 42 tỷ đồng, trong khi nợ xấu cũng dôi lên gần 2.600 tỷ.

Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) vừa ra mắt báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6 tháng đầu năm có lợi nhuận sau thuế tăng thêm 10% so có báo cáo tự lập trước đây, lên gần 464 tỷ đồng, cộng kỳ năm trước chỉ đạt hơn 2,5 tỷ đồng.

sau-kiem-toan-loi-nhuan-va-no-xau-sacombank-deu-tang

Lợi nhuận sau soát xét của Sacombank tăng vài chục tỷ đồng. Ảnh: PV.

Lợi nhuận tăng do nhiều lý do, trong đây lương lãi thuần từ dịch vụ tăng 10 tỷ so có trước soát xét, đạt 839,8 tỷ đồng; mảng chuyển nhượng chứng khoán kinh doanh và đầu tư có về hơn 135 tỷ đồng…

Liên quan đến nợ xấu, báo cáo kiểm toán cho thấy, tổng số nợ xấu của Sacombank tăng thêm 19%, từ 13.902 tỷ đồng lên 16.488 tỷ, nâng mật độ nợ xấu từ 6,73% lên 7,54%.

Trong đây, đa số con số tăng nằm ở nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) từ 8.415 tỷ đồng lên 11.305 tỷ. Bên cạnh đây, trong 197.249 tỷ đồng dư nợ đủ nguyên tắc có dao động 4.630 tỷ là dư nợ của một vài khoản vay nằm trong Đề án tái cơ cấu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Trong kỳ ngân hàng đã phân phối thêm 1.620 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC nâng giá trị trái phiếu VAMC lên 38.758 tỷ, trong đây đã trích lập dự phòng 1.674 tỷ đồng.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 355.813 tỷ đồng, tăng 7,2% so có đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 218.542 tỷ, tăng 9,9%; tiền gửi của khách hàng đạt 317.368 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Lệ Thanh

Tại sao khách hàng nên nghiên cứu tài liệu này cocobay.edu.vn

Tìm hiểu thêm http://vinhomescentralparktc.com/cho-thue-can-ho-vinhomes-central-park/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *