Cập nhật tiến độ dự án Cocobay Đà Nẵng 21 tháng 02 năm 2017

Cập nhật tiến độ dự án Cocobay Đà Nẵng 21 tháng 02 năm 2017

Tiến độ xây dựng toà nhà Boutique Hotel
%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

Tiến độ toà nhà Coco Ocean Resort
%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

Tiến độ toà nhà Coco Skyline Resort

%image_alt%

%image_alt%

Tiến độ xây dựng toà nhà Garden Bay

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%